یکشنبه 27 مرداد 1398 ساعت 15:55
فرم فراخوان تعیین شعار دانشگاه
اطلاعات فردی
* نام و نام خانوادگی :
نام سازمان :
مسئولیت شما در سازمان :
اطلاعات تماس
* پست الکترونیک :
تلفن ثابت :
* تلفن همراه :
اطلاعات درخواست
* شعار پیشنهادی :
ممانعت از سابمیت ماشینی
* کد امنیتی :