یکشنبه 27 مرداد 1398 ساعت 15:53
فرم ثبت نام جشن فارغ التحصیلی
اطلاعات فردی
دانشجوی محترم ورودی 1391؛
لطفا ابتدا نرم افزار را دانلود و نصب نمایید و سپس اطلاعات شخصی و مورد نیاز برای ثبتنام، که در فرم های نرم افزار وجود دارد را به دقت وارد نمایید.
سپس فایل‏های خروجی (
PDF و Excel) ایجاد شده را در فرم زیر وارد کنید.
ضمناً در صورت بروز هرگونه خطا، عکس پیام خطای مربوطه را به ایمیل it@shahreza.ac.ir   ارسال نمایید.
* نام :
* نام خانوادگی :
* سال ورود :
* کد ملی :
* تصویر فیش واریزی :
شغل :
توضیحات :
* رشته تحصیلی :
* سال فراغت از تحصیل :
* تلفن همراه: :
* نفرات همراه :
ممانعت از سابمیت ماشینی
* کد امنیتی :